بیانیه‌ی جماعت دعوت و اصلاح ایران در خصوص یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره‌ی شوراها

انتخابات به عنوان یک سازوکار مدنی جهت ایجاد تغییر مثبت مستمر و تجدیدنظر در زمامداری و چهره‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای آن، یکی از دستاوردهای ارجمند بشر در عصر کنونی است. شرکت در انتخابات به عنوان یک حق شهروندی، فرصتی به رأی‌دهندگان می‌دهد تا گزینه‌ای را انتخاب نمایند که بیشترین همخوانی گفتمانی را با دغدغه‌های ملموس آنان دارد و جدی‌ترین راهکارها را برای تحقق مطالبات و خواسته‌های مردم در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... در برنامه‌ی خود لحاظ کرده است. 

صرفنظر از میزان انطباق یا عدم انطباق مقدمات و زمینه‌های فراهم‌شده با اقتضائات زمانی کشور و علیرغم وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها، جماعت دعوت و اصلاح ایران، بر مشی دائمی خود مبنی بر ضرورت حضور و مشارکت در انتخابات تأکید می‌نماید تا سرنوشت زمامداری کشور و نیز مدیریت شهری به نامزدهایی سپرده شود که بتوانند در جهت ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی اقدام نمایند. در همین راستا، جماعت موارد زیر را خاطرنشان می‌سازد:

1. پس از سپری شدن سی و پنج سال از پیروزی انقلاب ملت ایران، هنوز برخی از اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصول مندرج در فصل حقوق ملت ازجمله وجود آزادی فعالیت احزاب، مطبوعات پویا، آزادی اجتماعات، آزادی اندیشه و حفظ فرهنگ اقوام، آن‌گونه که لازم و شایسته‌ی ایران و ایرانی است، به‌طور کامل اجرایی نشده است.

2. رفاه، ثبات و امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‌های عموم شهروندان در شرایط کنونی جامعه است. افت رو به تزاید ارزش پول ملی، رکود اقتصادی، غیر فعال شدن بخش‌های قابل توجهی از ظرفیت‌های تولید، بالا رفتن آمار بیکاری و نهایتا فضای نامناسب کسب و کار، ثبات و امنیت کشور را در این حوزه با تهدیدهای جدی مواجه نموده است.

3. جایگاه ایران در منطقه و جهان در وضعیت مطلوبی نیست. نبود توازن کافی در تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک، وجود برخی نگاه‌های غیر کارشناسی، شتابزدگی در بعضی اقدامات و اظهارنظرها و ضعف در انسجام و هماهنگی کافی در بخش‌های مرتبط با امور خارجه، به موقعیت کشور آسیب‌های جدی‌ وارد کرده است.

4. گفتمان رسمی وحدت اسلامی، علیرغم اقدامات گسترده، در نهایت نتوانسته است فضای تعامل بین پیروان مذاهب را آن‌گونه که لازم است، تلطیف نماید. ما ضمن تأکید بر مطلوب بودن وحدت و تقریب بین مسلمانان، بر جایگزین کردن آن با مفهوم «دگرپذیری» که متأسفانه اقدام قابل ذکری در راستای ترویج و نهادینه کردن آن صورت نگرفته است، تأکید می‌نماییم. بر این باوریم راه پیشگیری از تنش‌ها و چالش‌های موجود که منطقه را به سمت جنگ مذهبی سوق می‌دهد، تعمیق فرهنگ دگرپذیری و اجتناب از فرقه‌گرایی و تعصب مذهبی است؛ چرا که، هرگونه تفرقه و جنگ میان مسلمانان، در تضاد قطعی با آموزه‌های دین اسلام و مصلحت امت اسلامی است.

5. در حوزه‌ی منزلت اجتماعی و سیاسی، تبعیض واضح و غیر قابل انکاری علیه شهروندان اهل سنت اعمال شده است؛  عدم توجه لازم به برابری مندرج در اصل نوزدهم قانون اساسی، عدم واگذاری مناصب و مسؤولیت‌های کلان کشور بر اساس شایسته‌سالاری،  ایجاد برخی محدودیت‌ها در تحقق آزادی‌های مصرح در تتمه‌ی اصل دوازدهم قانون اساسی مبنی بر آزادی در انجام مراسم مذهبی، عدم برخورداری اهل سنت از ظرفیت‌های رسانه‌ی ملی، عدم حساسیت لازم در ارتباط با اهانت‌های صورت گرفته به مقدسات اهل سنت در تریبون‌های مختلف از جمله مصادیق آن است.

در پایان جماعت بر این باور است که تحقق این مطالبات و اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی و استیفای حقوق مسلم شهروندی، ضریب تعلق به هویت ملی ایرانی را بهبود و ارتقا می‌بخشد و همبستگی ملت را تقویت می‌نماید. 

جماعت دعوت و اصلاح ایران، ضمن ابراز تأسف و اعتراض نسبت به رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای عضو یا هوادار خود در انتخابات شوراهای شهر و روستا، بر ضرورت استفاده از حق شهروندی و شرکت در انتخابات تأکید می‌نماید و از ملت شریف ایران، به‌ویژه شهروندان معزز اهل سنت انتظار دارد برای واگذاری امانت زمامداری و نیز مدیریت شهری، فعالانه در انتخابات شرکت نمایند و در همین راستا، ضمن احترام به آرا و دیدگاه‌های نامزدهای محترم، حمایت خود را از برنامه‌های آقای دکتر حسن روحانی اعلام می‌نماید و امیدوار است ایشان بر عهد خود با ملت در اتخاذ مشی تدبیر و امید و واگذاری امور کشور به راستگویان و درستکاران و اجرای کامل مفاد بیانیه‌ی صادره‌ی خود در خصوص حقوق اقوام و مذاهب پایبند باشند.

جماعت دعوت و اصلاح ایران
21 خرداد 1392

نسخه PDF بیانیه