در اکثر مولودخوانی‌ها که مراسم دف‌نوازی هم هست، بعضی‌ها می‌گویند که دف‌نوازی درست نیست.آیا این حرف صحیح است؟