نیروهای چینی در ترکستان شرقی ۱۴ نفر مسلمان را با ضرب گلوله کشتند

نیروهای چینی در ترکستان شرقی ۱۴ نفر مسلمان را با ضرب گلوله کشتند

نیروی‌های اشغالگر چینی ۱۴ مسلمان را در ترکستان شرقی «شینگ یانگ» به قتل رساندند.

پس از اینکه مسلمانان ایگور در جادەی ابریشم در نزدیکی شهر کاشگار تظاهرات را آغاز کردند، مورد هجوم نیروهای اشغالگر چینی قرار گرفتند. حاکمان چینی گفته‌اند: این تظاهرات به کشته شدن دو پلیس منجر شده است. و حکومت ادعا می‌کند که افراد بسیاری به پلیس حمله کرده و مواد منفجره بسوی آنان پرتاب کرده‌اند و چاقو در دست داشته‌اند، این درحالی است که پلیس می‌خواست در نزدیکی شهر کاشگار در استان «شینگ یانگ» «جنایتکاران مشکوک» را دستگیر کند. 

حکومت در بیانیه‌ای رسمی اعلام نمود: پلیس قاطعانه برخورد کرده است. در این بیانیە آمدە: دو نفر نیز دستگیر شده‌اند و تحقیقات آغاز شده است.

گفتنی است ترکستان شرقی که ساکنان آن مسلمان‌اند، چین آنرا اشغال کرده است، بر اثر اذیت و آزار مسلمانان توسط چینی‌ها و اسکان تعداد زیادی بودایی در این منطقه و واگذاری زمین‌های مسلمانان بە آنان، شاهد ناآرامی‌های پی در پی بوده است.

بدون امتیاز