دکتر محمد مرسی ادامه دهنده‌ی مبارزه‌ی ماندلا

دکتر محمد مرسی ادامه دهنده‌ی مبارزه‌ی ماندلا

جنبش «ملت، مدافع رئیس جمهور» خبر درگذشت قهرمان آفریقایی «نلسون ماندلا» را اعلام نمود که در ۱۵ آذرماه جاری، دارفانی را وداع گفت. 

این جنبش در اطلاعیه‌ی امروز خود اظهار داشت: در زمانی خبر مرگ قهرمان آفریقایی را اعلام می‌-کند که به شرط ادامه‌ی انقلاب و قاطعیت مبارزان برای رسیدن به خواسته‌هایشان، چشم به راه آزادی ماندلای مصر و رئیس جمهور قانونی و ربوده شده‌؛ دکتر محمد مرسی و تکمیل مأموریت ماندلا علیه‌ی سلطه‌ی حاکم برای حمایت از ملت‌های مشتاق آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در جهان است. 

این نهضت ملت مصر را به الگو قرار دادن مبارزه‌ی ماندلا و پایداری بر اصول آزادی تا پیروزی بر ستمگران و سرکشان و سرنگونی کودتای نظامی و احیای مشروعیت قانون اساسی فرا خواند.

بدون امتیاز