مغازه‌ای دارم که آن را به شخصی اجاره داده‌ام ولی الان احتياج دارم که مغازه را به‌صورت رهن کامل واگذار نمايم. لطفاً مرا راهنمايي کنيد که آيا اين کار از لحاظ شرعی صحیح است يا نه؟ اگر اين مسأله اشکال شرعی داشته باشد -با توجه به نياز مبرم- چکار کنم؟

شماره: 
985

عقد رهن در عصر ما، رهن عرفی است و بر اساس نیاز مردم جایز دانسته شده است.
شما نیز با توجه به نیاز مبرم خود که بیان نموده‌اید، می‌توانید مغازه‌ی خود را رهن کامل بدهید.