پيرزني قبل از مرگش وصيت مي‌كند: مبلغي كه توانسته پس‌انداز كند را بابت خريد نماز و روزه‌اش، ورثه هزينه كنند. سؤال من اين است که آيا مي‌توان اين مبلغ را براي خريد جهاز مستمندان و يا حل كردن مشكل مستمندي و يا غيره هزينه نمود؟

شماره: 
983

جمهور فقها (مالکی، شافعی و حنبلی) گفته‌اند: نماز، جایگزین نمی‌پذیرد؛ یعنی کسی نمی‌تواند به‌جای دیگری نماز بگزارد، همچنین برای نخواندن نماز، پرداخت کفاره درست نیست. اما حنفیه گفته‌اند: اگر فرد توان گزاردن نماز را داشته باشد حتی با اشاره، ولی نمازش قضا شده باشد، می‌تواند وصیت کند که از ثلث (یک سوم) مالش کفاره داده شود و برای هر نمازی فدیه‌ی یک روز، روزه داده شود.
درباره‌ی روزه، اگر کسی معتقد به روزه باشد اما بنابر عذر شرعی نتواند روزه بگیرد، به‌جای آن کفاره می‌دهد یا دیگری به‌جای او روزه می‌گیرد.
بنابر قول جمهور فقها باید به وصیت میت درباره‌ی روزه‌اش عمل کرد و کفاره‌ِی آن را از یک سوم ترکه‌اش داد.
و بنابر قول حنفیه باید به وصیت میت درباره‌ِی کفاره‌ی نمازهای قضا شده‌اش نیز عمل کرد و آن کفاره به مستمندان داده شود.
قول راحج آن است که به‌جای نمازهای قضا شده، کفاره داده نمی‌شود.