آیا پوشیدن مانتو و شال رنگ روشن بدون چادر برای زن در بیرون از منزل در صورتی‌که حجاب را رعایت کنند، مشکل شرعی دارد؟

شماره: 
962

مطابق آیه‌ی (...يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ...)[احزاب:59] و آیه‌ی (...وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ...)[نور:31]
لباس و روپوش زن باید به بدنش نچسبد و برجستگی‌های بدنش ظاهر نباشد. نازک هم نباشد به‌طوری‌که در زیر آن بدنش دیده شود. همچنین روسری زن باید گردن و سینه‌اش را بپوشاند، به‌گونه‌ای که دیده نشود و رأی راجح این است که از نظر شرعی رنگ‌ها حرام نشده‌اند و زن می‌تواند لباسش را از رنگ دلخواه انتخاب کند.