بررسی مهم‌ترین وظایف اخوانی‌های مصر جهت گذر از بحران

نویسنده: 
محمد حامد علیوة
بررسی مهم‌ترین وظایف اخوانی‌های مصر جهت گذر از بحران

حمد و سپاس خدایی را سزد که پروردگار جهانیان است. درود و سلام بر محمد پیامبر امین و بر خاندان و یاران و دوستدارانش. 

خدای عزّ و جلّ فرمود: «این روشنگری برای مومنان است و مایه‌ی رهنمود و پندپذیری برای پرهیزگاران است* و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما بر‌تر هستید (و پیروزی و بهروزی از آن شماست) اگر که براستی مومن باشید* اگر به شما جراحتی رسیده است (و به جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیت نیز جراحتی همانند آن رسیده است و ما این روز‌ها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم دست به دست می‌گردانیم تا ثابت قدمان بر ایمان را (از سائرین) جدا سازد و مومنان شناخته شوند و خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبتان گرداند و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد* و تا خداوند مومنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد». (آل عمران: ۱۴۱- ۱۳۸) 

در پی حوادثی که بعد از کودتای نظامی ستمگر علیه مشروعیت و قانون بر مصر می‌گذرد و جو فشار و محدودیتی که بر دعوت تحمیل می‌شود و در این شرایط پلیسی که دعوتگران در معرض آن قرار گرفته‌اند و افزایش خون ریزی و تلفات جانی و زخمی‌ها و پر شدن زندان‌ها از آزادگان، در پرتو چنین شرایط و تحولاتی و خصوصاً پس از آشکار شدن برخی از ابعاد حقیقی این مبارزه، بر ماست که به بعضی از این وظایف توجه کنیم. روشن است که مخالفت و مبارزه‌ی کودتاچیان در اصل با هویت اسلامی امت و دین و دعوتگران دینی است. 

 ضرورت‌ها و وظایف این مرحله از انقلاب

۱-خود آرائی با بندگی و خداگرایی و حسن ارتباط با خداوند متعال و دلبستگی به پروردگار و خشوع و خضوع در برابر او و پناه بردن به او و مراقبت و حفاظت جوئی از قدرتش و زیستن در معیت او و یاری جستن و توفیق خواهی از او؛ چراکه او بهترین یاور و سرپرست است. «آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم و حال آنکه او ما را به راه‌مان رهنمود کرده است؟ و حتما بر اذیت و آزارتان شکیبایی می‌نماییم و متوکلان باید بر خدا توکل کنند و بس...» [ابراهیم: ۱۲] 

۲-اعتماد و اطمینان خاطر به وعده‌ی راستین خدا در نصرت و یاری دین و دعوتش و بندگان نیکوکارش، و یقین به اینکه خدا به احوال ستمگران آگاه است و خدای سبحان به آنچه ستمگران می‌کنند احاطه دارد و باید به راه و روشی که برآنیم و مطابق باآن حرکت می‌کنیم اطمینان داشته باشیم. «این رنگ و زینت خداست و چه کسی از خدا زیبا‌تر بیاراید و بپیراید؟ و ما تنها او را می‌پرستیم) [بقره: ۱۳۸] 

همراه با اطمینان و باور به وعده‌ی خدا و یقین به قدرتش و اعتماد به راه و روش خدا، به بصیرت و شناخت نشانه‌های راه دعوت و اعتماد به آن نیاز داریم. راه دعوت الهی با وجود سختی‌ها و گردنه‌های صعب العبورش‌‌ همان راه اصیلی است که پیشگامان دعوتگرو مصلحان آن را پیموده‌اند. «بگو این راه من است که من با آگاهی و بینش به سوی خدا می‌-خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند) و خدا را منزه می‌دانم و من از زمره‌ی مشرکان نمی‌باشم «. [یوسف: ۱۰۸] 

۳-صبر و پایداری در برابر فتنه‌ها و شبهات و محنت‌ها و مصیبت‌ها و سختی‌ها و بلا‌ها؛ زیرا پیروزی قرین صبر است و یقیناً با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است و پایداری بر اصول، به هر میزان که گرفتاری‌ها زیاد شود و راه‌های رسیدن به پیروزی تنگ‌تر و باریک‌تر گردد، تنها راهکار این مرحله از انقلاب است. «و خدا بر کار خود چیره و مسلط است، ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند». [یوسف: ۲۱] 

۴-جمع شدن پیرامون رهبری دعوت و محور قرار دادن او و اعتماد و اطمینان قلبی به ایشان، باید در محیطی پر از اخوت صادقانه و نصیحت سازنده و همیاری و حمایت، چنان اطمینان عمیقی به شایستگی و اخلاص رهبری داشته باشیم که منجر به حب و تقدیر و احترام و اطاعت از او در غیر معصیت گردد و از اعتماد به رهبری خویش چنان مانع و دژ نفوذناپذیری بسازیم که حیله‌ها و توطئه‌های ایجاد تفرقه در صفوف مجاهدان و وسوسه‌های شیاطین در برابرش به زانو درآید. «مومن برای مومن همسان ساختمانی است که خشت‌های آن یکدیگر را محکم می‌کنند» (به روایت از بخاری و مسلم). 

۵-نومید نشدن و گذر از سختی‌ها با یقین و امید و تحمل درد‌ها با پایداری و تلاش. باید بدانیم که پیروزی و به قدرت رسیدن، بها و مالیات می‌طلبد؛ زیرا نا‌امیدی از خصال و صفات مومنان نیست و گذشتگان بزرگوار ما در راه دعوت دچار بلاهایی سخت‌تر از این شده‌اند؛ ولی یاس و ناامیدی به دل‌هایشان راه نیافت بلکه صبر پیشه کردند و ثابت قدم ماندند؛ از این رو خدا آن‌ها را پیروز گردانید و حمایت نمود و عقیده‌اشان پاینده گشت و دعوتشان توسعه یافت و خیر و برکت جمعشان سرتاسر گیتی را فرا گرفت. «و از رحمت ناامید نشوید چرا که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی‌گردند». [یوسف: ۸۷] 

۶-اشتیاق شدید به اخوت و پیوند دل‌ها و وحدت صفوف، زیرا در برادری و اخوت راز قدرت نهفته است و در پرتو حوادث و فتنه‌ها، معادن رادمردان کشف خواهد شد. گذشتگان بزرگوار ما در راه دعوت، بهترین نمونه در برادری و دوستی و محبت نسبت به یکدیگر بوده‌اند و همین امر وحدتشان را عمیق و جماعتشان را نیرومند و دل‌هایشان را آسوده و دشمنانشان را خشمگین نموده است «و ید الله مع الجماعة». «مثل مومنان در دوستی و مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر مانند جسد است، هر‌گاه عضوی از آن به درد آید، سایر اعضا با بی‌خوابی و تب، آرام و قرار نخواهند داشت و با آن عضو همدردی خویش را نشان می‌دهند». (به روایت از بخاری و مسلم) 

۷-یقین قطعی به اینکه حق بالقوه، حامل قدرت و باطل در ذات خود، ضعیف و ناتوان است و عزّت و سیادت از آن خدا و رسولش و مومنین است. پس هیچ بهانه‌ای برای ضعف یا خواری و ذلت در برابر ستمگران وجود ندارد. «و چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همراه آنان کارزار می‌کرده‌اند و به سبب چیزی که در راه خدا بدانان می‌رسیده است، سست و ضعیف نمی‌شده‌اند و زبونی نشان نمی‌داده‌اند و خداوند شکیبایان را دوست دارد» [آل عمران: ۱۴۶] 

هر چند با اذیت و آزار و ناراحتی روبرو شده‌ایم؛ اما هیچ بهانه‌ای برای سستی و ناراحتی نیست؛ زیرا تحمل اذیت و آزار در راه خدا، خیر و نیکی به همراه دارد: «و سست و زبون نشوید و غمگین و افسرده نگردید و شما بر‌تر هستید (و پیروزی و بهروزی از آن شماست) اگر که براستی مومن باشید* اگر به شما جراحتی رسیده است (و به جانتان گزندی و به دارائیتان زیانی وارد آمده است نگران و پریشان نشوید) به آن جمعیت نیز جراحتی همانند آن رسیده است و ما این روز‌ها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم دست به دست می‌گردانیم تا ثابت قدمان بر ایمان را (از سائرین) جدا سازد و مومنان شناخته شوند و خداوند از میان شما قربانیانی برگیرد و افتخار شهادت نصیبتان گرداند و خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد* و تا خداوند مومنان را سره و خالص گرداند و کافران را نابود و تباه سازد». [آل عمران: ۱۴۱-۱۳۹] 

۸-حریص بودن نسبت به مسالمت آمیزی انقلاب و پایداری بر آن و عدم توجه به محرک‌های خشونت؛ چرا که این (خشونت)‌‌ همان چیزی است که کودتاچیان در آرزوی آن به سر می‌برند و می‌خواهند آزادگان و پیروان مشروعیت و قانون را به منزلگاه خشونت و خون-ریزی بکشانند تا آنان توجیهی برای جنایت و کشتار بیشتر و سرپوشی برای سرکوب و خون‌ریزی و فساد در زمین بیابند. باید فرموده‌ی خدای عزّ و جلّ را نصب العین خویش قرار دهیم آنجا که می‌فرماید: «اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی، من دست به سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. آخر من از خدا (یعنی) پروردگار جهانیان می‌ترسم». [مائده: ۲۸] باید وصیت جناب مرشد عام را به یاد داشته باشیم که: «صلح آمیز و مسالمت آمیز بودن انقلاب ما از گلوله و تانک‌های شما قوی‌تر است». بنا براین نشانه‌ها و خصوصیات روش و منهج فکری ما برای اصلاح و تغییر واضح است و از آن اصول عدول نخواهیم کرد هر اندازه دچار مصیبت شویم و قربانی‌ها افزایش یابد و زمانی طولانی گردد. باید بدانیم که آشتی جویانه بودن انقلاب ما، ستمگران را به سوی نابودی می‌کشاند و توطئه-‌ها و دروغ‌هایشان را فاش خواهد نمود و به خواست و اذن خدا موجب نابودی آنان خواهد گردید؛ هرچند در جهت رسیدن به اهدافشان اصرار ورزند و به جنایت‌های خود ادامه دهند. بدانید که هرگز حقی که خواسته می‌شود ضایع نخواهد شدو خدا در برابر ستمگران قدرتمند و غالب است. 

۹-ضرورت اتحاد و همبستگی محکم با آزادگان میهن و بزرگان امت، آنان که کودتا علیه مشروعیت و قانون را نمی‌پذیرند و برای مردم مصر خواهان آزادی و کرامت و عدالت هستند و ظلم و بازگشت به زندگی توام با ذلت و پستی را نمی‌پسندند. علاوه بر این، ارتباط و پیوند با عموم مردم در روستا‌ها و شهر‌ها واجب است؛ خواه کسانی که فریب دروغ و اغفال رسانه‌های ارتباط جمعی را خورده‌اند یا افرادی که با آن رویداد (کودتا) تعامل نکرده‌اند و از آن متاثر نشده‌اند تا حقیقت رویدادهای گذشته و آینده‌ی مصر را برایشان روشن کنیم و با هر آزاده‌ی بزرگواری متحد شویم تا کودتاچیان سرنگون شوند و مشروعیت و قانون‌گرایی احیا گردد و مردم ما، جایگاه خویش را در دل‌های ما بدانند؛ همچنانکه امام بنا فرمود: «مردم نزد ما از جان‌های ما محبوب‌ترند و هر فردی از افراد اخوان دوست دارد که برای عزّت و سربلندی ملت خویش جانش را فداکند _ اگر کسب عزت نیاز به فداکاری و ایثار داشته باشد- و آن را بهای مجد و عظمت و کرامت و دین و آرزوهای آنان قرار دهد، اگر در وجود خود توان آن را ببیند» [رساله‌ی «دعوتنا»] 

۱۰-ضرورت دلبستگی به خدای یگانه – پس از اخذ تمام سبب‌ها و وسایل پیروزی – چون خدا یاور است و باید به او توکل کرد و نباید به کثرت جمعیت یا یاران یا قدرت سازماندهی و جمع آوری مردم یا ربط دادن تحقق اهداف و پیروزی به حمایت و پشتیبانی فلان شخص یا کشور یا وعده‌ی فلانی توجه نمود؛ چرا که یاری و پیروزی تنها از جانب خدای یگانه است. «و پیروزی جز از جانب خداوند توانای دانا نیست». [آل عمران: ۱۲۶] اگر پیروزی و نصرت الهی به تاخیر افتد و انتظار طولانی گردد، نباید قلب‌ها به غیر خدا رو آورند یا برای کسب پیروزی به غیر خدای سبحان وابسته و دلبسته شوند؛ زیرا بعد از تسلیم و یقین، پیروزی می‌آید. «این سختی‌ها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر شدن) نمی‌افزاید». [احزاب: ۲۲] «و زمین‌ها و خانه‌هایشان و دارایی آنان و همچنین زمینی را که هرگز بدان گام ننهاده بودید به چنگ شما انداخت. بی‌گمان خداوند بر هر چیزی تواناست». [احزاب: ۲۷] 

در پایان از خدای بزرگ مسألت داریم که غم و اندوه را از امت بزداید و در مصر و سایر کشورهای اسلامی به دینش قدرت ببخشد و کشور‌ها و دل‌های بندگان را برای اولیای خود فتح کند و عذاب و بلای خود را بر سر قاتلان و جنایتکارانی فرو ریزد که به مقدسات توهین نمودند و آزادی‌ها را ممنوع و بی‌گناهان را کشته و بزرگان و دانشمندان را زندانی کردند. «و خدا بر کار خود چیره و مسلط است، ولی بیشتر مردم (خفایای حکمت و لطف تدبیرش را) نمی‌دانند» [یوسف: ۲۱] 

و آخر دعوانا أنِ الحمدُ لِله ربِّ العالمینَ 

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1392/07/25

9 توصیه برای عبور اخوان المسلمین از بحرانتوصیه‌های دیرهنگام به اخوانی‌ها
9 توصیه برای عبور اخوان المسلمین از بحران

ای کاش اخوانی ها آن روز که قدرت را در اختیار داشتند به این نکات توجه می کردند و به جای میدان دادن به سلفی های تندرو، از روحیه برادری سخن می گفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، اخوان المسلمین مصر بدون نقش محوری و پیشرو در سقوط حسنی مبارک، به واسطه روحیه اسلامگرایی مردم مصر توانست بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زند، اما ناشی گری های متعدد، بی توجهی به اصول و مبانی که خودشان به آن اعتقاد داشتند و اشتباه گرفتن دوست و دشمن موجب شد تا این فرصت طلایی و تاریخی را از دست بدهند.

حال که اخوانی ها فرصت سوزی کرده و عرصه را برای نظامیان و بقایای رژیم مبارک مناسب دیده اند، به تکاپو برای بازپس گیری آنچه در اختیارشان بود به تکاپو افتاده اند و راهکارهایی را نیز برای این امر ترسیم می کنند که معلوم نیست تا چه اندازه موفق به عملیاتی شدن برنامه هایشان در این برهه زمانی شوند.

اخیرا محمد حامد عليوة از مبلغان دینی نزدیک به اخوان المسلمین طی یادداشتی در پایگاه رسمی اخوان، توصیه هایی به اخوانی ها داشته که توجه به این نکات خالی لطف نیست، اما ای کاش اخوانی ها آن روز که قدرت را در اختیار داشتند به این نکات توجه می کردند و به جای میدان دادن به سلفی های تندرو، از روحیه برادری سخن می گفتند. ای کاش آن روزها که بر کرسی ریاست تکیه زده بودند از اعتماد به وعده الهی سخن به زبان می‌اوردند و چشم امید به آمریکایی ها نمی دوختند و نامه فدایت شوم برای صهیونیستها نمی نوشتند.

به هر روی، توصیه های آقای محمد حامد عليوة در توصیه های خود به اخوان المسلمین این گونه نوشته است:

در سایه اتفاقات مصر پس از کودتای نظامی علیه قانون و ایجاد حالت فشار و حصر تبلیغات و جنگ علیه مبلغان و سیل خون های ریخته شده و انسان های کشته و مجروح و بازداشت انسان های آزاده باید متوجه تکالیف خود در برابر این اتفاقات باشیم به ویژه اکنون که برخی جوانب واقعی این جنگ آشکار شده و برای همه روشن شده که هدف این جنگ هویت و دین و مبلغان دینی این امت هستند. از این رو به نظر می‌رسد در این مرحله تکالیف زیر بر دوش ما باشد:

1. خدایی بودن و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی و دلبستگی به خداوند.

2. اعتماد به وعده حق الاهی در یاری دین و بندگان صالح خود و اطمینان داشتن به اینکه خداوند به کردار ستمگران آگاه است و سپس اعتماد به راه و روشی که در پیش گرفته ایم.

3. صبر و ثبات در برابر فتنه ها و شبهات و بلاها و آزمایش ها

4. تبعیت از رهبران و اعتماد به آنها و کارآمدی و اخلاص آنها در فضایی برادرانه و همراه با نصیحت های سازنده و همکاری؛ چراکه اطمینان عمیق به آنها موجب محبت و احترام و اطاعت از آنها می‌شود. و این که چنان اعتمادی به رهبران خود داشته باشیم که توطئه فتنه و تفرقه و وسوسه های شیطان در برابر آن خنثی شود.

5. نا امید نشدن و پشت سر گذاشتن سختی ها با یقین و امید و صبر بر مکشلات با ایستادگی و تلاش

6. حفظ دوستی و برادری و الفت میان دل ها و وحدت صفوف، زیرا راز قدرت ما در برادری است و در سختی ها و فتنه ها است که ذات افراد آشکار می شود.

7. یقین قطعی به این که حق قدرتمند و باطل ضعیف است و عزت و بزرگی از آن خداوند و پیامبرش و مؤمنان است.

8. اصرار بر مسالمت و حفظ آن و بی توجهی به افراد خشونت طلب؛ چرا که این همان خواسته کودتاچیان است که مردان انقلابی و آزاده ما را به خشونت و خونریزی بکشانند و از این رهگذر بهانه ای برای جنایت و کشتار بیابند و سرپوشی بیابند برای افزایش خشونت و سرکوب و خونریزی های خود.

9. ضرورت اتحاد با آزادگان کشور و انسان های شرافتمندی که مخالف کودتا علیه قانون هستند و می‌خواهند مصر و مردم آن از آزادی و کرامت و عدالت برخوردار باشند و مخالف بازگشت ظلم و خواری به مصر هستند. همچنین ارتباط با تمامی شهرها و روستاها، چه شهرها و روستاهای فریب خورده توسط تبلیغات رسانه ها و چه آنها که تا کنون واکنشی به اتفاقات اخیر نشان نداده اند تا از این طریق حقیقت و واقعیت را برای آنها توضیح دهیم و انسان های آزاده را از سرتاسر کشور جمع کنیم تا کودتا ساقط و حاکمیت قانون به کشور بازگردد و پس از آن ملت ما بدانند چه جایگاهی در دل های ما دارند، همان گونه که امام البنا گفت که: «مردم از جان ما عزیز ترند و این جان ها دوست دارند در صورت لزوم فدای عزت خود شوند و بهای سربلندی و کرامت و دین و آرمان های خود را با جان خود بپردازند».

2
KIA- مهاباد (مهمان)
1392/07/28

آفرین بر آقای محمودپور باترجمه این مقاله به موقع ومفیدش
پیامبر در یکی از غزوه هایی که مسلمانان در حال شکست بودند اینگونه باخدایش به راز ونیاز پرداخته ودر این شرایط حساس پیر وزیش را خواستاراست : اللهم ان لم تنصر هذه الفئة القلیلة فلن تعبد فی الارض= پروردگارا اگر این مجموعه اندک از مجاهدان را پیروز نگردانی ، دیگر کسی تورا در این سرزمین عبادت نخواهد کرد !!! به نظر می رسد موقعیت کنونی مسلمانان مصر هم تقریبا چنین باشد ؛ چرا که به اذعان همه ، پایداری مسلمانان در مصر باعث سربلندی وعزت دینی مسلمانان در مصر وسایر کشورها خواهد شد ، بیایید از خدا عزت برادران مسلمانمان در مصر را بخواهیم تا انشاالله مسلمانان در تونس ولیبی ویمن و...هم سربلند شوند وبدخواهان در سراسر جهان بویژه شاه بی کفایت عربستان! زبون و رسوا شوند