آیا استفاده از رنگ موی سیاه برای مردان و زنان حرام است؟

شماره: 
408

استفاده از رنگ سیاه برای زنان اشکالی ندارد و برای مردان برخی از علما گفته‌اند: حرام و برخی دیگر گفته‌اند: مکروه است، برای آگاهی بیشتر به کتاب حلال و حرام مراجعه شود.