پدری که 65 سال سن دارد و کاملاً هوشیار است و دارای فرزند دختر و پسر می‌باشد و املاکی از زمین کشاورزی و منزل مسکونی دارد.

شماره: 
405
ادامه سؤال: 
1- آیا می‌تواند بدون هیچ دلیلی تمام املاک خود را فروخته و پولش را هرگونه که دوست دارد (خلاف نه) خرج کند؟ 2- (اگر جواب بله است) می‌تواند به یکی از فرزندان یا پسران یا دخترانش ببخشد یا بفروشد یا مصالحه کند به شرایطی (البته عاقل بالغ هوشیار و غیر سفیه است) 3- (اگر جواب منفی است و نمی‌تواند) پس اولاد می‌تواند در زمان زنده بودن پدرش خود را مالک بداند؟ و یا اصلاً مالک بودن در این حال به چه معنا است وقتی حقی جهت هبه (بذل) و بیع نداشته باشد؟ تعریف ارث یا ماترک بعد از فوت معنا دارد یا قبل از آن که این سوالات مطرح می‌گردد؟4- بحث‌های مفصل دیگری اگر لازم است لطفاً توضیح داده شود تا قیامتمان از امروزمان تاریکتر؟

تا زمانی که انسان در قید حیات است، مالک اموال خودش است و در کمال عقل می‌تواند هر نوع تصرفی را در اموالش داشته باشد و آن را به وارث یا غیر وارث بفروشد یا به کسی ببخشد، اما اگر عقل کامل نداشته باشد و دچار اختلال حواس گردد، منع تصرف می‌شود.