آیا زدن ژل به موی سر برای وضو اشکال دارد؟ و مسح را باطل می‌کند؟

شماره: 
281

استفاده از ژل برای موی سر اشکالی ندارد و مشکلی برای مسح سر به هنگام وضو گرفتن پیش نمی‌آورد.
از عایشه رضی الله عنها روایت شده است: «کان رسول الله(ص) اذا اراد أن یحرم یطیب با طیب ما یجد، ثم اری و بیص الدهن فی رأسه و لحیته»[مسلم: 2053]