شكوفایی طبیعت همراه تحول بشری

گلهای زیبای وحشی در جاده هشتجین - فیروزآباد- اردبیل

اهل سنّت در هشتجين اردبيل،  همراه با ایام نوروز و دید،  بازدیدها و در روزهاي شكوفايي طبيعت، در كنار نشست های دینی و علمی تحوّل بشري مي‌جويند.

       هر وقت سخن از نوروز به ميان مي‌آيد، همه به چگونگی برگزاری مراسم‌هاي نوروزي فکر می‌کنند. اما اهل سنّت هشتجين با شنیدن و تطبیق حرف پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها پی به نوعی شباهت در اجرای این آداب و رسوم بین ایرانیان و اسلام بردند و همین شباهتها و همّتشان دست به دست هم داد تا تحولی را به این مراسم اضافه ‌كنند؛ آن هم با رنگ و بوی اسلامی و علمی.

       ثمره‌ي اين تحول، فراموشی آداب گذشتگان و بی احترامی به اسرار طبیعت نبود، بلکه گنجاندن دو اصل فراموش شده از عالم هستی به آداب و رسوم ماندگار پيشينيان اين مرز و بوم، یکی پی بردن به رستاخیز طبیعت و دیگری تبیین اعتقادات دینی در دل مردمانش بود. 

       سختی اين امر در چگونه گنجاندن این دو اصل در قلوب مردم بود نه در آداب و رسوم كه شكر ايزد، برادران و خواهران ديني در هشتجين، به کمک کتاب خدا و سنت نبوی با تشکیل حلقه‌های دینی و نشست های عمومی در مسجد و با پررنگ کردن مباحث دینی و علمی توانستند، فرهنگ غلط «رد ایام نوروز از سوی اسلام» را به نوروزي اسلامی در قلوب مردم تغییر دهند.

بدون امتیاز

.:: جدیدترین ::.