آیا کسی که سند منزل یا مغازه‌ی خود را برای کسی نزد بانک یا دادگستری و یا هر جای دیگر در رهن و ضمانت قرار می‌دهد اگر اجرت یا کرایه‌ی این سند را از طرف بگیرد جایز است یا خیر؟ لطفاً با دلیل پاسخ دهید؟

شماره: 
542

اصل در هر چیزی مباح و حلال بودن آن است مگر آن که دلیل روشن و صحیحی از جانب خدا و پیامبر(ص) برای حرام بودن آن صادر شده باشد.
بنابراین اگر طرفین با یکدیگر، برای گرفتن اجرت در برابر گرو گذاشتن سند، به توافق برسند و آن اجرت مغایر با عرف نباشد، بلامانع است.
توضیح: اگر چنین کاری برای دستیابی به پاداش خداوند، و رایگان انجام گیرد، بهتر و دارای پاداش فراوانی است و موجب نزدیکی بیشتر دل‌ها و الفت فراوان می‌گردد.