در مورد چگونگی برگزاری نماز آیات (ماه گرفتگی) شرح دهید و آیا فرض است یا سنت؟

شماره: 
157

نمازی به اسم آیات نداریم، بلکه در صورت گرفتگی خورشید و ماه، سنت است که بنده به نماز پناه آورده و با آفریدگار هستی به راز و نیاز بپردازد.
نماز کسوف [خورشید گرفتگی] و خسوف [ماه‌گرفتگی] سنت مؤکد است، و هر کدام آنها دو رکعت هستند. چگونگی برگزاری آن در مذهب شافعی رحمة الله به این شیوه است که هر رکعتی دو قیام و دو رکوع و دو سجده دارد، یعنی نمازگزار ابتدا نیت می‌آورد، سپس سوره فاتحه و آیات دیگری از قرآن [طول دادن آن نیکوتر است] را می‌خواند و به رکوع می‌رود و رکوعش را طول می‌دهد، سپس از رکوع بلند می‌شود و پیش از رفتن به سجود، دوباره سوره‌ی فاتحه و آیات دیگری از قرآن را می‌خواند، آنگاه به رکوع می‌رود، و بعد از رکوع برمی‌خیزد و بعد از اعتدال به سجود می‌رود و دو سجده انجام می‌دهد، سپس برمی‌خیزد و رکعت دوم را نیز بمانند رکعت اول می‌گزارد.
چگونگی برگزاری این نماز در مذهب حنفی، بمانند دیگر نمازهای دو رکعتی است که هر رکعتی یک رکوع و دو سجده دارد.
نماز کسوف و خسوف هم به شکل انفرادی و هم به شکل جماعت برگزار می‌شود، که اگر با جماعت برگزار شود، امام بعد از برگزاری نماز دو خطبه می‌‌خواند.
هرگاه کسوف و خسوف بر طرف شد و خورشید و ماه نورشان را باز یافتند، اگر شخصی آن نماز را نگزارده باشد، قضا ندارد.

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1395/11/21

با سلام لطفا منابع این فتاوا را هم ذکر کنید بنده برای تحقیقم لازم دارم.با تشکر

2
بدون‌نام
1396/05/16

سلام
به کتاب الاقناع فی فقه شافعی تالیف ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی

مراجعه کنید