پدری 5 فرزند پسر دارد، یکی از پسران پیش از پدر فوت نموده است، آیا بعد از مرگ پدر به فرزندان پسر فوت شده ارث تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
142

نظر بیشتر علما بر این است کسی که پیش از فردی بمیرد، نمی‌تواند از آن فرد ارث ببرد. اما بعضی از علما در تفسیر آیه‌ی: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [بقره:180]
«هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر دارایی از خود به جای گذاشت، وصیت بر شما واجب شده است، برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند. این حقی [واجب] است بر پرهیزگاران» گفته‌اند: بر فرد واجب است درباره‌ی وارثین خود وصیت کند و بر این اساس بعضی از دولت‌های اسلامی در قوانین خود وضع کرده‌اند که بر افراد واجب است، درباره‌ی فرزندان خود که پیش از او می‌میرند، وصیت کند و حق آنان را در ارث مانند دیگر برادرانش مشخص کند و از طرف دیگر بعضی از علما این موضوع را که برادر مانع ارث فرزند برادر می‌شود به نقد کشیده‌اند، و می‌گویند: هیچ دلیل عقلی یا نقلی برای این که برادر مانع ارث فرزندان برادرش می‌شود، وجود ندارد. بنابراین برادر تنها مانع ارث فرزندان خود می‌شود، یعنی اگر برادری بمیرد، برادران دیگر فرزندانش را از ارث منع نمی‌کند.
برای آگاهی بیشتر به کتاب أحکام الترکات و المواریث و کتاب الجدید فی قانون الوصیة شیخ محمد ابوزهره مراجعه شود.