چرا در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد، فرزندان دختر کل اموال پدر را به ارث نمی‌برند و بین برادران متوفی در صورت نداشتن پدر، تقسیم می‌گردد؟

شماره: 
141

خداوند درباره‌ی ارث دختر می‌فرماید: ﴿...فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...﴾ [نساء:11] «اگر [فرزندان میت همه] دختر [دو دختر یا] بیشتر از دو دختر باشند، دو سوم ترکه برای آنان است و اگر یک دخر باشد، یک دوم [ترکه] از آنِ اوست». وارثان، یا عصبه هستند یا صاحب فرض یا هم عصبه و هم صاحب فرض هستند، که در تقسیم میراث، ابتدا باید سهم صاحبان فرض به آنها داده شود و بعد از آن هر چه باقی ماند، به عصبه می‌رسد. در صحیح بخاری و مسلم روایت شده که پیامبر(ص) فرموده است: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر». سهم صاحبان فرض را به آنان بدهید، بعد هر چه باقی ماند برای نزدیکترین مرد وارث [عصبه] است. (بخاری (6351) و مسلم (1615)). در سهم عصبه باید ترتیب رعایت شود.
بنابراین دختران صاحب فرض هستند و بعد از گرفتن سهم (دو سوم) هر چه باقی ماند، در صورتی که متوفی پدر نداشته باشد، به برادران می‌رسد.
توضیح: در صورتی که میت وارث عصبه (یعنی پسر یا پسر پسر یا پدر یا جد و برادر) نداشته باشد، کل سهم به دختران می‌رسد.