نامه دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران به رهبر اقلیم کردستان

نامه دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران به رهبر اقلیم کردستان

عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران، با ارسال نامه ای به مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، ضمن اعلام مراتب تأسف و ناخرسندی عمیق خود و همفکرانش از حوادث اخیر دهوک و چند شهر دیگر، از وی خواست با اتخاذ تدابیر مناسب از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری نماید.

در این نامه، پس از اشاره به مصایب تاریخی ملت عراق و به ویژه کردها آمده است:«استقرار دموکراسی و تلاش برای تأمین امنیت و احترام به همه دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها در عرصه اندیشه و عمل، از نیازهای اولیه و غیر قابل انکار در جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی و ایجاد زمینه های رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و مناسب‌ترین سازوکار در راستای این هدف برگزاری انتخابی آزاد و دموکراتیک با حضور همه گرایش‌های فکری و سیاسی است.»

در ادامه با اشاره به وضعیت ویژه کردستان آمده است:«جهان آزاد و همسایگان نظاره‌گر روند استقرار دموکراسی در کردستان و عملکرد احزاب کردی در عمل به شعارهای ترقی‌خواهانه‌شان است.»

وی در پایان با اشاره به حوادث اخیر کردستان افزوده است:«با توجه به فاجعه ششم دسامبر دهوک و چند شهر دیگر، از جنابعالی انتظار می‌رود با درایت و کاردانی خود از تکرار هر گونه اقدام ناروایی که روند تثبیت دموکراسی، امنیت و آرامش در عراق و به ویژه در کردستان را به مخاطره اندازد، جلوگیری نمایید تا همگان بدانند که ملت کرد در جهان متکثر امروز می‌تواند با سعه صدر با قضایا تعامل کند و منافع ملی را هیچ‌گاه فدای مصالح محدود و موقت حزبی نخواهد کرد.»

 متن پیام(کردی) pdf

بدون امتیاز