بیانیه جماعت دعوت و اصلاح ایران در خصوص مسایل اخیر شرق كشور

تخریب مدرسه علوم دینی اهل سنت در زابل و به دنبال آن بازداشت تعدادی از علما و جوانان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان و عدم واكنش رسمی نهادهای مسؤول و حتی عدم پوشش خبری این قضایا، سؤالات و ابهامات عدیده‌ای را به ذهن شهروندان متبادر نموده است.
بدیهی است ادامه همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان مذاهب گوناگون، مستلزم ترویج روحیه تسامح و رواداری مذهبی به مثابه بخشی از فرهنگ جامعه در میان شهروندان است و نقش علمای مذاهب و نیز نهادهای مسؤول و مرتبط در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جماعت دعوت و اصلاح ایران، ضمن ابراز تأسف شدید از تخریب مدرسه علوم دینی یادشده، مراتب نگرانی جدی خود را از ادامه بازداشت علمای دستگیر شده خطه شرق اعلام نموده و برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مسؤول تأمین امنیت همه شهروندان می‌داند و انتظار دارد در راستای حل و فصل عاجل مسایل اخیر،‌ اقدامات مقتضی به عمل آید. همچنین از تمامی شهروندان نجیب اهل سنت، علمای بزرگوار منطقه و مدرسین محترم مدارس دینی، به‌ویژه جناب مولوی عبدالحمید، امام جمعه فرهیخته اهل سنت زاهدان می‌خواهیم ضمن تداوم بر مشی حكیمانه و به‌كار‌گیری همه ظرفیت‌های قانونی، به فراهم نمودن فضای مناسب جهت حل این مسایل همت گمارند.
جماعت دعوت و اصلاح ایران
19/7/1387