جدیدترین نظرها

سلام علیکم دوست گرامی من فکر (5 روز 12 ساعت پیش)

سلام علیکم دوست گرامی من فکر می کنم با این گونه سوال و جواب نه شما قانع می شوید و نه ما نمی توانیم همه چیز را بگویم چون همه چیز را نمی شود همه جا گفت اگر در استان تشریف دارید مسئول شهر و مسئول تربیتی شهر جوابگو هستند واگر با مرکز در ارتباط هستید اداره ارزشیابی مرکزی آمار همه‌ی استان‌ها را دارند.

در پاسخ به مطلب (مراسم تجلیل از مربّیان تربیتی شهر کرمانشاه برگزار شد)
سلام دوست گرامی با این گونه (5 روز 13 ساعت پیش)

سلام
دوست گرامی با این گونه پیام رد بدل کردن نه شما قانع می شوید نه ما همه چیز را می توانیم بیان کنیم باورمند هستم که مسئولین با آمار می توانند جوابگو باشند بهتر است شما هم لطف بفرمایید اگر انتقادی ویا پیشنهادی دارید با مسئول شهر ویا معاونت تربیتی شهر تماس بگیرید ویا اگر با مرکز در ارتباط هستید با اداره ارزشیابی مرکزی مطرح بفرمایید آمار همه‌ی شهرهای ایران را دارند در پایان همه چیز را نمی توان همه جا گفت.موفق باشید

در پاسخ به مطلب (مراسم تجلیل از مربّیان تربیتی شهر کرمانشاه برگزار شد)
دکتر ستوده انسان آزاداندیشی (5 روز 18 ساعت پیش)

دکتر ستوده انسان آزاداندیشی است. فقط کاش با توجه به وضعیت نکبت بار عفرین و ایجاد مستوطنات عربی-ترکی در این خطه کردنشین و همچنین قتل و غارت روزانه، نام اردوغان را هم در کنار سیسی می نشاند. تا همگان بدانند که مجرمان گرچه اغلب با همدیگر اختلاف دارند اما از نگاه تاریخ یکسان هستند

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
فرض کنید زنی از تهران برای (6 روز 16 دقیقه پیش)

فرض کنید زنی از تهران برای زیارت و سیاحت به شیراز رفته و قصد دارد مسجد زیبای نصیرالملک را ببیند!
جدای از بحث‌های مذهبی، آیا عقل حکم می‌کند که آن شخص به خاطر قاعدگی از دیدن مسجد باز بماند؟!

در پاسخ به مطلب (حضور زنان مؤمن در مسجد در ایّام قاعدگی)
biji kak luqman; karek biken (6 روز 23 ساعت پیش)

biji kak luqman; karek biken dostani xotan yektr tekfir neken w le bin pey yekdi neden kartan be xellki dikewe nebe! be ray mn newmalli xotan rek bixen bashtr be! be sipasewe

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
ضمن تشکر از جناب ستودە، بحق (6 روز 23 ساعت پیش)

ضمن تشکر از جناب ستودە، بحق یکی از کنشگران صادق جامعەی اهل سنت ماست. البتە دوستان از کامنتی اینستاگرامی بیش از این نمی‌توان انتظار داشت. انتظار صواب و بجا این است که نویسندە در نوشتاری نسبتا مفصل به دغدغەهای دوستان و ناقدان پاسخ گوید. اصل ایدە بجاست و باید پرورش دادە شود و از این مهمتر تبدیل به سرنمونی شود که در میان آحاد انسان‌ها ساری و جاری باشد. وما ذلک علی الله بعزیز

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
خشوبت عوامل موجدەای دارد که (1 هفته 4 دقیقه پیش)

خشوبت عوامل موجدەای دارد که باید آنها را شناسایی کرد، یکی از ریشەهای خشونت دین و مذهب و احساس حقانیت مطلق و نفی و طرد و حذف دیگری است. اگر گفت‌وگویی سازندە درمیان نباشد و آشکارگی حقیقت برای پیروان ادیان همچنان موضوعیت داشته باشد؛ تکرار این فجایع کاملا قابل انتظار است. البتە خشونت مختص دین و مذهب نیست و هر پدیدەی انسانی می‌تواند موجد و مولد خشونت باشد. منافع ملی، اقتصاد، ناسیونالیسم و سایر ایسم‌های دیگر چه جنایاتی که در غرب نیافریدند و دەها میلیون انسان را در دو جنگ جهانی به مسلخ نبردند!

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
مسلمانان حتی خود را (1 هفته 18 دقیقه پیش)

مسلمانان حتی خود را نمی‌پذیرند و دگرناپذیری در طول تاریخ اسلام بەوفور دیدە می‌شود. جنگ‌های مذهبی شافعیان و حنفیان و از آنسو نزاع تاریخی شیعە و سنی و حتی کشمکش‌های عارفان و فقیهان و فیلسوفان و کشتارهای وحشتناک از یکدیگر همە حاکی از نابردباری و بە قول نویسندە دیگری‌ستیزی است. راه دوری نرویم حتی طرفداران و اعضای جماعت‌های اسلامی همدیگر برنمی‌تابند و با افراد لاقید بیشتر سر دوستی و مودت دارند تا با پیروان جماعت اسلامی دیگر... این زمین مستعد خشونت است و خاکش متأسفانە مرغوب...
از سویی دیگر صد البتە نمی‌خواهم غرب را غسل تعمید دهم؛ آنان نیز تجارب وحشتناکی در این زمینە دارند و جنگ‌های سی و صد سالە‌ی مذهبی مؤید این مدعاست. درکل این ایدەآل‌ها خوبند تاریخ را فاتحان می‌نویسند و خدایگان اخلاق خاص خویش را دارند و بردگان و فرودستانی مانند ما بجز فریاد واسلاما و دگرپذیری و... کاری از دستشان بر نمی‌آید.

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
با قسمت اخیر نوشتارتان بسیار (1 هفته 26 دقیقه پیش)

با قسمت اخیر نوشتارتان بسیار موافقم. متون دینی ما مشحون از نابردباری و قتال و دگرستیزی و خط کشی و امت‌سازی و صف‌ىندی است و ... مرحبا

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
لابد خبر دارم که چنین (1 هفته 37 دقیقه پیش)

لابد خبر دارم که چنین می‌گویم. شما باید مستدل دفاع کنید که از همەی پتانسیل‌های موجود در راستای گسترش دعوت در کرماشان استفادە بردەاید. متأسفانه گمان نمی‌کنم چنین باشد. خبر دارم که عدەی قلیلی کار می‌کنند و افراد قابل توجه و مؤثری هیچ حضوری در مسائل جماعت ندارند.

در پاسخ به مطلب (مراسم تجلیل از مربّیان تربیتی شهر کرمانشاه برگزار شد)
البته این نظرات برای همه خوب (1 هفته 2 ساعت پیش)

البته این نظرات برای همه خوب است و تا زمانی که مواجه با مشکلی نشده یا نفعی از ما ضایع نمی شود نسخه زیبا و شفا بخشی برای دیگران است اما وقتی که خودمان دچار مشکلی می شویم تمام حق و حقوق را مختص خودمان می دانیم و دیگران را در آنها سهیم نمی دانیم. ما مسلمانان نمی توانیم خودمان را از بسیاری از دیگر ناپذیریها دور سازیم و همه را بر یک سفره قرار دهیم چرا که از نظر آئین اسلام بسیاری از ادیان و پیروان آنها غیر قابل قبول و پذیرش می باشند و حتی بسیاری از غیر مسلمانان و چه بسا از مسلمانان اجازه ورود به برخی از اماکن مقدسه ما را ندارند و اگر غیر مسلمانان را در ظاهر قبول داشته باشیم در باطن هیچ ارزش و سهمی برای آنان قایل نیستیم و اگر در این دنیا آنها را صاحب برخی نعمتها می دانیم در آخرت آنها را محروم از هر نعمتی می کنیم و مگر در کتابهای مسلمانان کم به کفار و نجس بودن آنها و عدم مراوده و داد و ستد با آنها اشاره شده است و آیا در دعاهای مسلمانان کم برای نابودی کفار و منافقان دعا خوانده می شود؟ چقدر از کسانی که ما حاضریم آنها را بپذیریم جزو این کفار قرار می گیرند؟ تا زمانی که ما مسلمانان در این حوزه ها دایره ها و خطوط قرمزهای را برای خودمان کشیده ایم نمی توانیم از دگر پذیری واقعی سخنی به میان بیاوریم. پاک کردن صورت مسئله و خود را تبرئه کردن از خطاهای ایدئولوژیکی و برداشتهای سلبی از دین در طول تاریخ مسلمانان نمی تواند داروی مسکنی بر دردهای ریشه ای باشد که بسیاری از مسلمانان در طول تاریخ در قلب دیگران وارد کرده اند. باید مقداری واقع بین بود.

در پاسخ به مطلب (دگرناپذيرى، خودشيفتگى و كينه‌ورزی علت‌العلل آدم‌کشی‌ها)
با سلام لطفا متن زیر را با (1 هفته 7 ساعت پیش)

با سلام

لطفا متن زیر را با دقت کامل بخوانید

اولا لطفا به کسی تهمت نزنید
دوما لطفا بیایید یکم درباره فرق همجنسگرایی با همجنسبازی (لواط) تحقیق کنید اونم تو معروف ترین سایت (یعنی سایت ویکی پدیا)
همجنسگرایی از نظر اسلام گناه نیست چون دست ادمی زاد نیست نوعی گرایش جنسی که هنگامی که فردی به همجنس خود احساس عاطفی دارد رخ می دهد همجنسگرایی گفته
می شود که دست خود ادمی زاد نیست مثل دگرجنسگرا بودن که ادم های معمولی هستن

انچه از نظر اسلام گناه کبیره است همجنسبازی یا همان لواط است که به برقراری رابطه جنسی بین دو همجنس گفته می شود خداوند قوم لوط را به این دلیل با عذابی دردناک مجازات کرد

اکثر مردم همجنسگرایان را با همجنسبازان یکی می دانند و ان هارا بی خود و بی جهت لعنت می کنند
لطفا تحقیق و تفکر کنید

یا حق

در پاسخ به مطلب (فرق بین همجنس‌بازی و همجنس گرایی چیست؟حکم هرکدام در اسلام چیست؟ اگر مبتلاً به این درد شده‌ایم تکلیفمان چیست؟)
این که قرآن این رو گفته جای (1 هفته 8 ساعت پیش)

این که قرآن این رو گفته جای بحث داره و خود من بشخصه کسی نیستم که اظهار نظری کنم ولی بنظرم من بطور کل ما به عنوان انسانی هایی در جامعه که با آدم های دیگه در تعاملیم حق گفتن همچین نظراتی روکه یکطرفه و صرفا خودبینانه هستن رو نداریم و شما هم بعنوان عاملی که ممکنه تاثیر خاصی روی یک فرد دیگه بزاره درست نیست درباره همچین موضوع کلی از روی نظر شخصی و بدون توجه به محیط و افراد حاضر حرف بزنید.
امیدوارم در مطالب آینده ای که در سایتتون آپ میکنید جدا از جنبه مذهبی که به نوشته هاتون مدید حق افراد دیگه جامعه هم بجا بیارید.

در پاسخ به مطلب (فرق بین همجنس‌بازی و همجنس گرایی چیست؟حکم هرکدام در اسلام چیست؟ اگر مبتلاً به این درد شده‌ایم تکلیفمان چیست؟)
من نه همجنس بازم و نه همجنس (1 هفته 1 روز پیش)

من نه همجنس بازم و نه همجنس گرا در این خصوص هم تحقیق کردم چون مدرس دانشگاه هستم و باید از کرامت و شان انسانی صحبت کنم قبل از هر چیز هر دو گروه انسان هستند و مستلزم احترام صرفا بخاطر انسان بودن ثانیا همجنس گرایی وجود دارد و در ذات برخی انسان‌ها هست مانند بسیاری از اقلیت‌های دیگر مثل زنان بدون رحم که هرگز مادر نمی‌شود و مردان بدون اسپرم که هرگز پدر نمی‌شود این اقلیت همجنس گرادوجود دارد و قابل احترام هستند و باید حقوق آنها رعایت شود اما افراد همجنس باز و شهوت پرست کارشان صحیح نیست ولی در جایی که طرف مقابل رضایت بدهد باز از نظر انسانی مشکل نیست اما فعلا در قوانین ایران برای هر دو مجازات سخت مشخص شده

در پاسخ به مطلب (فرق بین همجنس‌بازی و همجنس گرایی چیست؟حکم هرکدام در اسلام چیست؟ اگر مبتلاً به این درد شده‌ایم تکلیفمان چیست؟)
سلام علیکم عزیز منتقد گرامی (1 هفته 1 روز پیش)

سلام علیکم عزیز منتقد گرامی شما از کجا می دانید که از همه‌ی پتانسیل های موجود استفاده نمی شود با مسئول شهر کرمانشاه تماس بگیرید تا بصورت مستند جوابگوی شما باشد

در پاسخ به مطلب (مراسم تجلیل از مربّیان تربیتی شهر کرمانشاه برگزار شد)