جدیدترین نظرها

کسی که برای ملت خویش کار کند، (22 دقیقه 3 ثانیه پیش)

کسی که برای ملت خویش کار کند، اینچنین مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرد، تا شاید دیگران نیز از اردوغان یاد بگیرند و زمینەی رفاە اقتصادی و امنیت بیشتر را برای مردم خویش فراهم کنند تا قدر بینند و بر صدر نشینند.تا باد چنین بادا!

در پاسخ به مطلب (نتایج غیررسمی انتخابات ترکیه اعلام شد)
با پیروزی اردوغان برای بار (23 دقیقه 50 ثانیه پیش)

با پیروزی اردوغان برای بار دیگر، امیدوارم مخالفان سیاسی‌اش را مورد هجمه و فشار قرار نداده و زمینەی آشتی ملی را فراهم نماید و بخصوص دمیرتاش را از زندان آزاد کند.

در پاسخ به مطلب (نتایج غیررسمی انتخابات ترکیه اعلام شد)
ه.د.پ هم خوش درخشید، هرچند (25 دقیقه 23 ثانیه پیش)

ه.د.پ هم خوش درخشید، هرچند انتظار احراز آرای بیشتری می‌رفت، با توجه به اینکه رهبران این حزب در زندان به‌سر می‌برند.

در پاسخ به مطلب (نتایج غیررسمی انتخابات ترکیه اعلام شد)
جدا از موضعگیریهای سیاسی و (26 دقیقه 42 ثانیه پیش)

جدا از موضعگیریهای سیاسی و جهتگیریهای مذهبی اردوغان، این فرد، بە مردمش خدمت می‌کند و آثار این خدمات را نمی‌توان نادیدە گرفت.
آدمی اول حریص نان بود
چونکه قوت و نان ستون جان بود
چون بە نادر گشت مستغنی زنان
عاشق نام است و مدح شاعران

در پاسخ به مطلب (نتایج غیررسمی انتخابات ترکیه اعلام شد)
سلام و درود خدا بر نویسنده و (15 ساعت 27 دقیقه پیش)

سلام و درود خدا بر نویسنده و سایر همفکران و براداران و خواهران ایمانی

بسیار زیبا و کاربردی و و طبق نیاز روز نوشتید

در پاسخ به مطلب (سخنی با هم‌قطاران و سایر برادران ایمانیِ گرانقدرم)