معرفی کتاب

کتابی می شناسید که می تواند برای بازدیدکنندگان سایت مفید باشد؟ با استفاده از این فرم کتاب های موردنظر خود را به ما معرفی کنید تا به فهرست این صفحه اضافه شود.

تاریخ حقوق اسلامی

(نویسنده: محمد خضری‌بک) (ترجمه: سید هاشمی موسوی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 7500 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 376 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
فقه که از آن به حقوق اسلامی نیز یاد می‌شود از اصلی‌ترین علوم اسلامی است. حقوق اسلامی گستره‌ای وسیع‌تر از حقوق عرفی دارد. در واقع فقه، تمامی زندگی مسلمان را در بر می‌گیرد. عبادات، معاملات، احوال شخصیه، و حتی زندگی خصوصی مسلمان در قلمرو فقه می‌گنجد. با این وصف، حقوق بخش اعظم فقه است، نه همه‌ی آن. تفاوت دیگر حقوق اسلامی و عرفی در منابع‌شان است. حقوق اسلامی به عنوان حقوقی که از درون یک دین برخاسته از یک سو گستره‌ای پهناورتر از حقوق عرفی دارد و از دیگر سو منابعش نیز ریشه در متون دینی دارند. ادامه

در محضر صحابه (وصایا و مواعظ ده یار بهشتی)

(نویسنده: صالح احمد شامی) (ترجمه: ترجمه اقبال فلاحی فرد)
(ناشر: انتشارات کردستان)
(سال چاپ: 1391)
(قیمت: 6000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 256 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
هر کدام از رسولان الهی، دارای پیروانی از میان انسان‌ها بوده‌اند که آن پیروان، چون یاران وفادار، او را در غم‌ها و شادی‌ها و دشواری‌های امر رسالت، یاری و همراهی کرده‌اند. ادامه

سرآغاز دعوت

(نویسنده: محمد احمد الراشد) (ترجمه: محمود ادیبی؛ ادریس عبدالله‌زاده)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 6000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 200 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
امروز در هر ناحیه‌ای از سرزمین‌های اسلامی نیاز به «فقه دعوت» کاملاً احساس می‌شود و جنبش‌های دعوت اسلامی نیاز به درکی ژرف و همه‌جانبه و فهمی عمیق از اصول و مبانی و اسالیب دعوتگری دارند. ادامه

پژوهشی در باب مقاصد شریعت (کندوکاوی میان مقاصد کلی و نصوص جزئی)

(نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی) (ترجمه: محمد آزاد شافع؛ سید رضا اسعدی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 7000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 304 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
مبنا و اساس شریعت بر مصلحت معاش و معاد بندگان استوار گشته است،‌ تمامی جنبه‌های شریعت، عین عدل و رحمت و مصلحت و حکمت است. آنچه را که خداوند برای بندگان تشریع نموده، برای خیر و صلاح دنیوی و اخروی آنان است، و شر و فساد را از زندگی آنان دفع می‌نماید. بی‌شک تشریع قوانین الهی برای مصالح مخلوقات است. آگاهی از مقاصد شریعت فقیه را برای رسیدن به حکم صحیح یاری می‌دهد. نویسنده با ژرف‌اندیشی در نصوص شریعت و تألیفات دانشمندان اسلامی، این کتاب را درباره‌ی مقاصد شریعت، به نیکی به رشته‌ی تحریر درآورده و امید است که برای تنویر اذهان خوانندگان گرامی مفید فایده باشد. ادامه

نقد و بررسی اندیشه‌ تکفیر

(نویسنده: سالم البهنساوی) (ترجمه: سالم افسری)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 12000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 428 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
دین اسلام پیام‌آور صلح و آشتی است. این دین ظهور پیدا کرد تا مردم را از تاریکی‌های جهالت و نادانی به نور ایمان رهنمون شود. خداوند متعال برای تمایز ساختن کافر از مسلمان نشانه‌ای ظاهری، که همان گفتن شهادتین است، در نظر گرفته تا هر کسی که به آنها اقرار کند مسلمان و هر کس که منکر آنها شود کافر تلقی شود. مسلمانان در عصر پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- در زمینه‌ی اصول و فروع دارای یک روش بودند،‌ اما دیری نپایید که فتنه‌ای بزرگ پدیدار گشت و برخی مسلمانان بر اساس فهم غلط و بینش نادرست از اسلام، مسلمانان دیگر را تکفیر کردند. ادامه

عایشه؛ همسر، همراه و همراز پیامبر(ص)

(نویسنده: رفیدة الحبش) (ترجمه: داود نارویی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1390)
(قیمت: 5000 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 184 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
ام‌المؤمنین عایشه‌ی صدیقه رضی‌الله‌عنها با نبوغ و استعداد خاص خود توانست،‌خلائی که مرگ ام‌المؤمنین خدیجه در زندگی پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- پدید آورده بود، را پر کند. هر چند سایر همسران پیامبر در این زمینه، با جان و دل، قدم در راه حضرت محمد-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- می‌گذاشتند؛ اما قدرت فهم و نبوغ سرشار و استثنایی و منحصر‌ به‌فرد عایشه‌ی صدیقه، غیرقابل انکار است. ادامه

علل اختلاف فقها

(نویسنده: شاه ولی الله دهلوی) (ترجمه: محمد ابراهیم کیانی)
(ناشر: حرمین)
(سال چاپ: 1389)
(قیمت: 2500 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 199 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
اگر کتاب و سنت آبشخور و سرچشمه‌ی اجتهادات فقهی و مرجع استنباط احکام است از چه رو فقها و مجتهدان در اعصار گذشته و حتی در روزگار ما دیدگاه‌های متفاوتی داشته‌اند؟ حتی در میان اصحاب پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌وسلم- نیز اختلاف نظر و استنباط وجود داشته است. تحلیل و تبیین منصفانه و کارشناسانه‌ی اسباب این دست اختلاف‌ها در فهم نصوص کتاب و سنت، در تصحیح نگرش ما بسیار مفید خواهد بود. ادامه

لزوم بازنویسی تاریخ اسلام

(نویسنده: محمد قطب) (ترجمه: احمد حکیمی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1388)
(قیمت: 4500 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 359 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
در جهان جدید همه چیز در حال تحول و دگرگونی است و بشر همواره به شناخت جزئیات و جوانب بیشتری درباره‌ی هستی، دست می‌یابد و معلومات و حقایق تازه‌ای، ‌جایگزین معلومات و حقایق قبلی و فعلی می‌شوند. این دگرگونی‌ها،‌ حتی به حوزه‌ی علوم دقیق نیز پای می‌نهند و قوانین و قضایای جدیدی در عرصه‌ِی علوم ریاضی و فیزیک و مکانیک کشف می‌شوند و اساساً تشکیک در مورد حقایق به عنوان روش تحقیق علمی، به صورت یک اصل، مورد پذیرش محافل علمی قرار گرفته است. ادامه

دین اجباری یا دین اختیاری؟! (بررسی موضوع ارتداد و احکام مرتدین از صدر اسلام تا عصر حاضر)

(نویسنده: طه جابر العُلوانی) (ترجمه: امین سلیمانی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1392)
(قیمت: 6500 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 235 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
آیا دستور قتل مرتد امری مورد اجماع برای تمام عصرهاست یا اینکه امری مورد اختلاف بوده ولی نظر مخالفان به اندازه‌ی کافی مطرح و بیان نشده است؟ آیا ارتداد به معنی خروج از اسلام است یا خروج علیه اسلام؟ ادامه

سیمای غزالی از منظر موافقان و مخالفان

(نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی) (ترجمه: فرزاد میرزایی)
(ناشر: احسان)
(سال چاپ: 1388)
(قیمت: 2500 تومان)
(تعداد جلد: یک)
(تعداد صفحات: 156 صفحه)
(قطع: رقعی) (نوع جلد: شومیز)
ابوحامد غزالی از بزرگان تفکر اسلامی به‌طور خاص و تفکر انسانی به‌طور عام است.از طرف دیگر وی یکی از بزرگان تصوف و صاحب مجاهدت روحی و از مربیان و داعیان الی الله است. کافی است بدانیم که وی و تنها وی به لقب «حجة الإسلام» نائل شده است، همان‌طوری‌که تنها وی را «احیاگر قرن پنجم هجری» نامیده‌اند. ادامه