همسر من

ترجمه: 
محدثه سمیعی
ناشر: 
گیوا
نوبت چاپ: 
اول
سال چاپ: 
1396
تعداد صفحات: 
204
قیمت: 
18000 تومان

مقدّمه‌‌ی مؤلف

سپاس خدایی را که انسان را از آب آفرید و برایش نسب و همسر قرار داد، اصل و نسب را بزرگ داشت و به آن قدر و منزلت بخشید، به سبب آن زنا را حرام ساخت و بر زشتی و نهی از آن بسیار تأکید‌ نمود؛ ارتکاب به آن را جرمی بسیار ناپسند و امری نهی شده قرار داد و به ازدواج امر نمود و به خاطر زیبایی و بزرگی‌اش بر آن تشویق فرمود.

منزّه‌ است آنکه مرگ را تقدیر بندگانش قرار داد و با نابودی و شکست به وسیلهی مرگ آنان را خوار نمود، بذر نطفه را در زمین رحم افشاند و از آن مردمانی پدید آورد و آنان را به اجبار در معرض مرگ قرار داد، تا بدانند که دریاهای تقدیر خواه سود و زیان، خیر و شر، سختی و آسانی و تنگی و فراخی همه‌ی جهانیان را در بر می‌گیرد.

و درود و سلام بر محمد که برای بیم و مژده فرستاده شد و بر اهل بیت و یارانش، درود بینهایت و بیشمار بر آنان باد.

اما بعد:

ازدواج یاری‌گر دین و خوارکننده‌ی شیطان، سنگری مقابل دشمن خداوند و موجب افزایش نسل است که سرور فرستادگان، با آن بر سایر انبیاء مباهات می‌ورزد. چه پسندیده است که اسباب آن فراهم آید، روش و سنت آن حفظ شود، اهداف و آداب آن تشریح گردد، انواع و اقسام آن بیان شود که مهمترین آن سخن از ویژگی‌های حقیقی زن مسلمان است.

بدون شک زن اصل و محوری است که خانواده به دور آن می‌چرخد، خوشبختی و یکپارچگی خانواده به او بازمیگردد و مسؤولیت فروپاشی و جدایی آن نیز به او بر می‌گردد. بنابراین زن، رهبر و الگو می‌باشد، اوست که فرزندان را تربیت می‌نماید، آنان را راهنمایی می‌کند و زمانی طولانی با آنان همراه است. و قطعاً‌ فرزندان، بسیاری از آموزش‌های خود را با فراگیری از همین الگو یاد می‌گیرند. به این خاطر است که ارائه‌ی تصویر حقیقی زن مسلمان بدون افراط و تفریط ضروری می‌نماید.

یکی از این تصویرگران درباره‌ی ویژگی‌های زن نمونه نوشته و گفته است:

«او در عیب خود می‌نگرد، در دین خود تفکر می‌کند، به پروردگارش روی می‌آورد، صدایش آهسته و خود کمحرف است، تواضع دارد، عفّت‌ کلام دارد، باحیا است و از بدزبانی به دور است، سعه‌ی صدر دارد، صبرش زیاد و نیرنگش اندک است، بسیار شکرگزار، پاکدامن، به دور از عیب، دوستدار، بخشنده، خشنود، پارسا، باوقار، نجیب، خوشاخلاق و نرم‌خو است، از دروغ به دور و از تکبّر‌ پاک است، پلیدی‌ها را ترک نموده و از دنیا به دور است، آرام است و خود را از نامحرم می‌پوشاند، گستاخی و پرده‌دری نمی‌کند، حیله کم دارد و عملش مورد اعتماد می‌باشد، قلبی مهربان و عشقی پاک دارد، اگر ناراحتش کنند اندوهگین می‌شود و به او امر شود اطاعت می‌کند، از بیخیری نفرت دارد، با اسراف دشمن است، از زشتی‌ها خوشش نمی‌آید و از فخر فروشی به دور است. با عطرهای زنانه و سرمه و آب به خودش می‌رسد، قناعت دارد، پاکدامنی پیشه می‌کند، با خانواده مهربان است و نسبت به شوهر مدارا می‌کند، قدم شوهر بر چشم می‌نهد، عشقش به او خالصانه است و کاملاً‌ تحت فرمان اوست، چشمش از او سیر نمی‌گردد، به خاطر خواسته‌ی شوهر کار خودش را رها می‌کند و به خاطر نظر او از نظر خود برمیگردد، او را وکیل خود می‌داند، در رازداری به او اعتماد دارد و بی‌نهایت به او عشق می‌ورزد. او را بر پدر و مادر ترجیح می‌دهد، عیبش را به زبان نمی‌آورد و رازش را فاش نمی‌کند، به او نیک خدمت می‌کند، در شادی‌اش همراه است و در سختی و فقر به او جفا نمی‌کند، بلکه به هنگام فقر عشقش بیشتر و در سختی‌ها محبتش‌ افزون می‌گردد، به هنگام عصبانیت با متانت و صبر او را ملاقات می‌کند، هنگام عصبانیت او را خشنود می‌سازد و در خشم وی از او می‌گذرد، از نبودش دلگیر می‌شود و با دیدنش آرام می‌گیرد و سفارش خدمت به شوهر را از جانب خداوند می‌داند؛ لذا نسبت به ادای حقوقش اقدام می‌کند و خود را بسیار نیازمند شوهرش می‌داند و تنها تکیهگاه او شوهر می‌باشد؛ بنابراین همسرش گوش و عقل وی و او چشم و دل شوهر می‌شود.»

در این کتاب هنگام سخن از ویژگی‌های واقعی زن نیک‌کردار، لازم است نکاتی را یادآور شوم:

نخست: اگر زنی همه‌ی این ویژگی‌های بیستگانه را با هم نداشته باشد به این معنا نیست که او نیک‌کردار نمی‌باشد؛ بلکه منظور اینجانب از بیان همه‌ی این شرایط، ویژگی کمال برای زن نیک‌کردار -به مقدار توانایی‌اش ان‌شاءالله- می‌باشد و ناگزیر باید در حد توانش این ویژگی‌ها را در خود داشته باشد، هرچند از هر ويژگی اندکی در خود ایجاد کند به جز ویژگی اطاعت از همسر در راستای شریعت، که واجب است؛ زیرا از ویژگی‌هایی است که زن مسلمان حق ترک آن یا کوتاهی در آن را ندارد.

دوم: هیچ‌کس‌ دلیلی بر عدم وجود زنی نیک‌کردار با همه‌ی این ویژگی‌ها ندارد؛ با این توجیه که از نظر او ویژگی‌ها محال یا دشوار است، بلکه وجود چنین زنی نسبی است و هر کس به اندازه‌ی تلاش و کَرَم خود آن ویژگی‌ها را داراست.

سوم: به منظور آنکه شوهر همیشه برای همسرش دلیل نیاورد که باید چنین باشی، وظیفه‌ی توست که چنین انجام دهی و کجاست این ویژگی تو، اینجانب ترجیح دادم که در پایان، ویژگی‌های شوهر نیک‌کردار را نیز ذکر نمایم تا مبادا زن در میدان تنها بماند و کسی را نیابد تا از او دفاع کند و دستش را بگیرد و او را به مسیر امن، مسیر هدایت و صلاح ببرد، تا بدین ترتیب تصویر کامل و حقوق مساوی برقرار باشد. و اگر خداوند بخواهد این نوشته به سرانجام رساند.

اینجانب کتاب را به چهار فصل تقسیم نمودهام:

فصل نخست: در این فصل درباره‌ی ویژگی‌های زن نیک‌کردار سخن گفتهام، به این ترتیب که متن در بالای صفحه نوشته شده است سپس ذیل آن به شرح آن ویژگی پرداختهام. و تلاش نموده‌ام تا بیست ویژگی را –توکّل‌ بر خدا- با تکیه بر آیات و احادیث صحیح سپس سخنان سلف و خلف اهل علم گرد آورم. و از یاد نبرده‌ام که اسلوب آن روان و برای هر کسی قابل مطالعه باشد و در حد توانم با ذکر نمونه‌هایی تلاش کرده‌ام تا واقعیات مردم را به نمایش بگذارد.

فصل دوم: که آن را به مسأله‌ی چند همسری اختصاص داده‌ام، مسأله‌ای که از جمله مسائل فراموش شده است و متأسّفانه‌ در بسیاری از جوامع مسلمان کمرنگ شده است؛ بنابراین حکمت مشروعیّت‌ چندهمسری و دلایل آن در اسلام را ذکر کردهام، سپس مشهورترین شبهات مطرح شده پیرامون آن را بیان کرده و به آن پاسخ داده‌ام و بحث را با ذکر مسائل مهم فقهی مرتبط با چندهمسری به پایان رسانده‌ام و در پایان این پرسش را مطرح کرده‌ام که زنان بیوه و مطلّقه‌ پس از خداوند متعال چه کسی را دارند؟

همچنین یادآور شده‌ام که چندهمسری به خاطر وجود نقص و عیب نمی‌باشد و اشکالی در آن نیست و در این راستا تلاش نموده‌ام سخنان اهل علم را گرد آورم تا سخن جنبه‌ی علمی نیز داشته باشد، نه اینکه زن این فصل را بخواند و بگوید: کسی که آن را نوشته است یک مرد بوده است!!

فصل سوم: در این فصل ویژگی‌های شوهر نیک‌کردار را تحت عنوان «شوهر من» بیان نموده‌ام، به همان صورت که برای مردان نوشته‌ام «همسر من».

فصل چهارم: در این فصل مهم‌ترین مشکلات زن با همسرش را در قالب فتاوای اهل علم یا پاسخ‌های خودم درباره‌ی مشکلات خواهران در مسجد بیان داشته‌ام تا شیوه‌ی صحیح و اسلوب متعادل در حل مشکلات زن روشن گردد. بدین ترتیب تصویر واقعی زن نیک‌کردار کامل می‌شود تا در راستای حل مشکلات و سختی‌هایی که در خانه تحمّل‌ می‌کند بر اساس ضوابط شرعی گام بر‌دارد.

 

جهت خرید:

تلگرام: givabook@ - tarjome_86@

ایمیل: tarjome_86@yahoo.comgivabook@gmail.com

وبسایت: www.givabook.com

تلفن: 02166123880 - 02166944747

همراه: 09127981654

 آدرس: تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، نبش کوچه مهدیزاده، پلاک1، طبقه4، واحد9